In Style Kappers Drachten

In Style Kappers Drachten (Kamer van Koophandel: kvk 55512585), hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot instylekappersdrachten.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
In Style Kappers Drachten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op instylekappersdrachten.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van In Style Kappers Drachten.


Beperkte aansprakelijkheid
In Style Kappers Drachten spant zich in om de inhoud van instylekappersdrachten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op instylekappersdrachten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van In Style Kappers Drachten.
In het bijzonder zijn alle prijzen op instylekappersdrachten.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op instylekappersdrachten.nl. In Style Kappers Drachten oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op instylekappersdrachten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan In Style Kappers Drachten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij In Style Kappers Drachten.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van In Style Kappers Drachten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

 

Naar boven